Združenie obchodu a služieb Turca

OZNAM

Dotácie na nájomné v rámci 3. vlny pandémie.

ZOS TURCA je neziskovou, nepolitickou, verejno-prospešne a profesijne zameranou reprezentáciou zamestnávateľov a podnikateľov, pôsobiacich v odvetví obchodu a služieb v regióne TURCA.

„Vašu budúcnosť vytvára to, čo robíte dnes, nie to, čo budete robiť zajtra.“

— Robert Kiyosaki

Pomáhame spoločnostiam rásť

Našou úlohou je poskytovanie odborného poradenského servisu, aktuálnych informácií a výsledkov prieskumov, analýz a hodnotení svojim členom a vytváranie podmienok k tomu, aby sa ZOS Turca dostal do povedomia širokej odbornej a laickej verejnosti a vytváranie pozitívneho obrazu o obchode a službách na Slovensku.

Spolu dokážeme viac ...

1

Poďme sa stretnúť

Kontaktujte nás e-mailom na: info@zosturca.sk, vypíšte prihlášku na našej stránke  alebo telefonicky na 0908 278 469 a my Vás budeme kontaktovať a dohodneme si stretnutie.

2

Zoznámme sa

Na prvom stretnutí sa zoznámime, porozprávame, oboznámime Vás s aktivitami združenia.

3

Pridajte sa k nám

Ak sa spojíme všetci spolu dokážeme viac.
,,Keď si budeme všetci pomáhať, každý vyhrá.“
Jim Stovall.

4

Aktívne spolupracujme

Každý z nás pracuje vo svojom odbore a možeme si vymeniť veľa skúseností.

Ako Vám môžeme pomôcť?

ZOS Turca Vám ponúka:

Informovanie a poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov Turca a okolia.
Vzdelávacie a školiace kurzy pre obchodníkov, podnikateľov a ich zamestnancov.
Priamu interakciu s predstaviteľmi regionálnej správy mesta Martin a ďalšími odborníkmi.
Ochranu oprávnených záujmov a potrieb podnikateľských subjektov v regióne Turca.
Aktívnu účasť na legislatívnom procese – tvorbe zákonov a ďalších zákonných predpisov mesta Martin.
Kontakty s ďalšími podnikateľmi a firmami s regiónu Turca.
Poďme sa rozprávať

Pomôžeme Vám rozvíjať Vaše podnikanie.